Alstal Budownictwo

Dostawa i montaż suwnicy pomostowej natorowej jednodźwigarowej (wraz z zasilaniem) oraz dwóch wciągników linowych (wraz z zasilaniem) w roku 2005.


BOT Elektrwnia Turów SA

Modernizacja suwnicy w roku 2005, obejmująca opracowanie dokumentacji technicznej, dostawę nowych elementów suwnicy, montaż, zapewnienie systemu zasilania, uruchomienie oraz udział w odbiorze przez UDT.


Elektrociepłownia Wybrzeże SA

Modernizacja trzech suwnic pomostowych oraz ich układów zasilania w latach 2004-2005.


PUP Gotech

Dostawa i montaż dwóch suwnic pomostowych natorowych dwudźwigarowych (wraz z zasilaniem) oraz kompletnego podtorza wraz z szyną jezdną.


Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o.

Dostawa i montaż suwnicy pomostowej jednodźwigarowej, układu zasilania, estakady podsuwnicowej oraz wciągarki bramowej, a także wykonanie, dostawa i montaż suwnicy bramowej.


Nixpol sp. z o.o.

Dostawa i montaż suwnicy (wraz z układem zasilania) oraz opracowanie dokumentacji estakady podsuwnicowej.


Probis sp. z o.o.

Dostawa i montaż profilu jezdnego oraz suwnicy pomostowej natorowej jednodźwigarowej (wraz z zasilaniem) w roku 2005.


Rolstal Pawłowski

Wykonanie pomiarów geodezyjnych podtorza oraz dostawa i montaż suwnicy pomostowej dwudźwigarowej z układem antykolizyjnym.


Service Mastpol

Dostawa i montaż suwnic pomostowych natorowych jednodźwigarowych.


Skanska SA

Dostawa i montaż suwnicy pomostowej natorowej jednodźwigarowej, dwóch wciągarek oraz dwóch wciągników elektrycznych (z zasilaniem i odbojami), a także trzech suwnic jednodźwigarowych natorowych (wraz z zasilaniem). Prace te zrealizowano w roku 2005.


Stalprodukt SA

Współpraca w latach 2005-2006, w ramach której zrealizowano następujące prace:

 • dostawa i montaż siedmiu suwnic (w tym dwóch z wagami tensometrycznymi)
 • wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego podtorza suwnicy
 • opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu
 • remont, montaż i uruchomienie dwóch suwnic bramowych 
 • montaż i uruchomienie suwnicy dwudźwigarowej oraz konsolowego urządzenia dźwigowego
 • modernizacja suwnicy pomostowej (wraz z wykonaniem niezbędnych projektów w uzgodnieniu z UDT).
   

Wolfgang Wiesiollek, Joachim Wiesiollek SC

Dostawa i montaż dwóch suwnic pomostowych natorowych dwudźwigarowych wraz z torem zasilania.


HSW Huta Stali Jakościowych sp. z o.o.

Wykonanie projektu, dostawa, montaż oraz rozruch sterowania radiowego suwnicy.


PZL Rzeszów SA

Współpraca w latach 2003-2006, w ramach której przeprowadzono następujące prace:

 • dostawa i montaż dziesięciu suwnic oraz dwudziestu trzech żurawi
 • projekt, dostawa i uruchomienie trzech suwnic podwieszanych oraz elektrowciągu wraz z torami jezdnymi i zasilaniem
 • dostawa i montaż suwnicy podwieszanej, konstrukcji torowiska podwieszonej oraz zasilania szynoprzewodem
 • wykonanie ekspertyzy
 • remont suwnicy lejniczej.
   


Copyright © 2009-2013 Rialex Crane Systems Serwis wykorzystuje Coltrino CMS Realizacja Misme New Media